Voorwaarden

Veiling voorwaarden

 • Het doel van de veiling is het genereren van een opbrengst die voor 100% ten goede komt aan Stichting Make-A-Wish Nederland.

 • De veiling bestaat uit een online-veiling. De aanbieder stelt zijn dienst/product gratis beschikbaar.

 • De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan het doel van de veiling.

 • De veiling vindt plaats online via de site www.wishesforwishes.nl.

 • De veiling stopt op een vooraf aan de veiling bekend gemaakte dag en tijdstip.

 • Aangeboden producten/diensten worden vermeld op de site www.wishesforwishes.nl.

 • Make-A-Wish Nederland behoudt zich het recht voor om ingediende veilingitems te weigeren.

 • De veiling geschiedt bij opbod. Bieden geschiedt door het invoeren van een bod op www.wishesforwishes.nl. Het aangeboden veiling-item wordt toegewezen aan de hoogste bieder ten tijde van het sluiten van de veiling.

 • Een veiling-item wordt niet verkocht wanneer daarvoor niet ten minste de startprijs wordt geboden.

 • Door de toewijzing komt een koopovereenkomst tot stand tussen aanbieder en koper. De koper van het veiling-items (product of dienst) moet de koopsom zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na toewijzing middels een iDeal-betaling voldoen. Het verkochte veiling-item wordt in onderling overleg tussen aanbieder en koper overgedragen (product) of uitgevoerd (dienst). Behoudens een andersluidende afspraak tussen aanbieder en koper wordt het geveilde item binnen een jaar na toewijzing aangeboden/verricht. Daarna vervalt het recht van de koper om nakoming te verlangen.

 • Geschillen betreffende de (uitvoering van de) koopovereenkomst moeten door aanbieder en koper onderling worden beslecht. Make-A-Wish Nederland is of word op geen enkele wijze partij bij de door de veiling tot stand gekomen koopovereenkomst. Make-A-Wish Nederland is niet aansprakelijk voor de (correcte) uitvoering van het geveilde product of dienst.

 • De hoogste bieder van de online-veiling kan binnen 1 week na het sluiten van de veiling op de site zien of zijn/haar product of dienst is overboden en welk bedrag als hoogste bod is bevestigd.